Tại Servier, chúng tôi luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu. Bệnh nhân chính là trung tâm trong mọi hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng, cùng chung tay hành động là cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của bệnh nhân. Tất cả mọi cân nhắc, quyết định và hành động của chúng tôi – từ việc nghiên cứu đến khi đưa được sản phẩm thuốc ra thị trường – đều  lấy bệnh nhân làm trung tâm.

Cam kết của chúng tôi được tạo dựng dựa trên hình thức đối thoại song phương với các Hiệp hội của bệnh nhân nhằm xây dựng quan hệ đối tác thực sự và cung cấp các giải pháp trung hạn phù hợp với mong đợi của họ. Với nội dung này, Servier sẽ đồng xây dựng các thử nghiệm lâm sàng cho các giải pháp điều trị với các Hiệp hội của bệnh nhân. Hơn nữa, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng những bệnh nhân muốn tham gia chương trình sẽ nhận được thông tin rõ ràng và dễ hiểu.

Nguyên tắc cốt lõi chúng tôi hướng đến khi làm việc với bệnh nhân dựa trên bốn điểm chính: minh bạch, độc lập, lắng nghe và tôn trọng.

Các quy tắc tuân thủ áp dụng cho tất cả nhân viên, người quản lý và đối tác ở tất cả các quốc gia mà Tập đoàn hoạt động.

Trong các hoạt động hàng ngày của mình, nhân viên có thể dựa vào hai nguyên tắc cơ bản, Điều lệ Đạo đức và Quy tắc Ứng xử, cũng như dựa vào nội dung các quy tắc và đào tạo bằng văn bản được cung cấp bởi chương trình Tuân thủ. Tập đoàn dựa vào Ủy ban Tuân thủ và Văn phòng Đạo đức của mình để đảm bảo rằng Điều lệ Đạo đức và Quy tắc Ứng xử được áp dụng và tuân thủ một cách hợp lý.

Cam kết về đạo đức của Servier Group cũng mở rộng cho tất cả các đối tác của mình. Quy trình thẩm định tuân thủ của bên thứ ba đảm bảo rằng mỗi đối tác của Tập đoàn có thể tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng hoặc rủi ro uy tín khi tham gia với Tập đoàn đều có chung những yêu cầu này.

Quy Tắc Ứng Xử

Quy tắc Ứng xử hướng dẫn nhân viên về thái độ thích hợp cần duy trì để ngăn ngừa các tình huống tham nhũng, ảnh hưởng đến việc bán hàng rong, gian lận hoặc xung đột lợi ích. Nó cũng bao gồm các phương pháp hay nhất trong các lĩnh vực cạnh tranh và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nhân viên và đối tác cũng có quyền truy cập vào một nền tảng trực tuyến, nơi họ có thể bày tỏ mối quan ngại của mình với Văn phòng Đạo đức trong thời gian thực và đưa ra cảnh báo trong trường hợp không tuân thủ các quy tắc.