Bệnh Nhân

Bênh nhân là ưu tiên và trọng tâm trong mỗi hoạt động của chúng tôi, bắt đầu từ nghiên cứu điều tra sơ cấp về một thực thể phân tử tiếp thị thành phẩm thuốc.

ĐẠO ĐỨC & TUÂN THỦ

Là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có trách nhiệm, chúng tôi cam kết thúc đẩy văn hóa đạo đức và chính trực trong mọi hoạt động của mình và phát triển các quy tắc tuân thủ để giúp mỗi nhân viên hành động phù hợp với các tiêu chuẩn về tính liêm chính và đạo đức của tập đoàn.

Trách Nhiêm Xã Hội

Chúng tôi muốn Servier luôn được công nhận là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có trách nhiệm, những người có những đóng góp tích cực và có trách nhiệm với ý định bảo vệ tương lai của tất cả mọi người.