1. COOKIE LÀ GÌ?

Cookie là một tệp máy tính nhỏ, một công cụ ghi nhớ, được lưu trữ và đọc trên một thiết bị, chẳng hạn như trong quá trình tra cứu trang web, đọc email hoặc cài đặt hoặc sử dụng chương trình phần mềm hoặc ứng dụng di động, bất kể loại thiết bị nào được sử dụng (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng, v.v.) 

Trong chính sách này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ “Cookie” để chỉ tất cả các công cụ ghi nhớ được lưu trữ và đọc trên thiết bị của bạn. 

2. AI SẼ XỬ LÝ COOKIE CỦA BẠN?

Tổ chức pháp lý (sau đây được gọi chung là “Thực thể”) sẽ là bên kiểm soát dữ liệu trong quá trình xử lý liên quan đến việc quản lý Cookie 

3. THÔNG TIN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤP THUẬN

Việc lưu trữ hoặc đọc các Cookie nhất định không cần có sự chấp thuận trước của bạn, vì chúng không xử lý bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào liên quan đến bạn hoặc vì chúng không thực sự cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu. 

Bạn sẽ được yêu cầu chấp thuận đối với việc lưu trữ hoặc đọc các Cookie ngoài những điều được đề cập trong đoạn trên. 

Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể từ chối việc lưu trữ hoặc đọc các Cookie chúng tôi đang sử dụng, bằng cách xóa chúng khỏi thiết bị của bạn hoặc thay đổi cài đặt trình duyệt. 

4. CHÚNG TÔI ĐANG SỬ DỤNG COOKIE NÀO?

Chúng tôi đang sử dụng nhiều loại Cookie khác nhau theo mục đích được mô tả bên dưới.


CookiePhiên truy cập 

Đây là những Cookie cần thiết cho hoạt động của trang web/trang ứng dụng/ứng dụng. Chúng cho phép bạn sử dụng các chức năng chính của trang web/trang ứng dụng/ứng dụng của chúng tôi (ví dụ: truy cập vào tài khoản của bạn). Nếu không có các Cookie này, bạn sẽ không thể sử dụng chính xác trang web/trang ứng dụng/ứng dụng này. Đây là những Cookie chỉ liên quan đến hoạt động của trang web/trang ứng dụng/ứng dụng này. Bạn có thể từ chối và xóa chúng thông qua cài đặt trình duyệt của mình, nhưng việc này có thể làm giảm trải nghiệm người dùng. 

Điều này liên quan đến các Cookie sau: 

Tên
Cookie 
Dữ liệu được thu thập Mục đích Thời gian lưu trữ 
PHPSESSIDNonePHP native cookie. It is used to establish the session of usuario y reenviar datos de estado.End of the session

Cookie chức năng 

Đây là những Cookie cho phép chúng tôi lưu trữ các tùy chọn duyệt web của bạn trên trang web/trang ứng dụng/ứng dụng này bằng cách lưu trữ các tùy chọn khác nhau của bạn trong lần truy cập gần đây nhất. Do đó, chúng tôi có thể đề xuất chúng để đơn giản hóa việc duyệt web của bạn trên trang web/trang ứng dụng/ứng dụng này (ví dụ: lựa chọn phiên bản được hiển thị, tiêu chuẩn hoặc tối ưu hóa cho thiết bị di động). Bạn có thể từ chối và xóa chúng thông qua cài đặt trình duyệt của mình, nhưng việc này có thể làm giảm trải nghiệm người dùng. 

Điều này liên quan đến các Cookie sau: 

Tên Cookie Dữ liệu được thu thập Mục đích Thời gian lưu trữ 
tarteaucitronConsent for each serviceRecords your consent or refusal for each service used by this site.1 año
__atuvcNoneAssociated with the AddThis widget that is integrated to allow users to share content on different social networks.1 mes
__atuvsNoneAssociated with the AddThis widget that is integrated to allow users to share content on different social networks.30 minutos
pll_languageLast language usedRecord the last language used on this site.1 año

Cookie phân tích 

Đây là những Cookie cho chúng tôi biết về việc sử dụng và hoạt động của trang web/trang ứng dụng/ứng dụng này và cho phép chúng tôi thống kê về lưu lượng truy cập và việc sử dụng các yếu tố khác nhau của trang web/trang ứng dụng/ứng dụng này (nội dung được truy cập và hành trình của khách truy cập), giúp chúng tôi cải tiến dịch vụ của mình trở nên thú vị và thân thiện hơn với người dùng (các trang hoặc phần thường được tra cứu nhiều nhất, các bài báo được đọc nhiều nhất, v.v.). 

Nếu bạn chấp thuận (đồng ý), Tổ chức pháp lý sẽ lưu trữ Cookie để cho phép thu thập thông tin cần thiết cho các mục đích được mô tả trong bảng dưới đây. 

Tên Cookie Dữ liệu được thu thập Mục đích Thời gian lưu trữ 
_pk_ses*Unique Session IDStatisticsSession
_pk_id_*Unique Client IDStatisticsSession

5. COOKIE CỦA BÊN THỨ BA

Nếu bạn chấp thuận (đồng ý), các bên thứ ba này sẽ lưu Cookie của bạn, cho phép bạn xem nội dung do các bên thứ ba này lưu trực tiếp trên trang web/trang ứng dụng/ứng dụng này hoặc chia sẻ nội dung của chúng tôi. 

Thông qua các Cookie này, các bên thứ ba sẽ thu thập và sử dụng dữ liệu duyệt web của bạn cho các mục đích riêng và phù hợp với chính sách bảo mật của các bên thứ ba. 

Để thực hiện các quyền đối với dữ liệu do bên thứ ba thu thập hoặc nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến quá trình xử lý này, bạn có thể liên hệ trực tiếp với các bên thứ ba này. 

Bạn có thể đồng ý hoặc thu hồi sự đồng ý của mình trên phạm vi toàn cầu hoặc theo từng mục đích, bằng cách sử dụng bảng cài đặt Cookie.

Configure my preferences

6. LÀM THẾ NÀO ĐẶT CẤU HÌNH CÁC THÀNH PHẦN TRÌNH DUYỆT, SMARTPHONE VÀ PHẦN MỀM CỦA BẠN?

Bất kỳ thay đổi cài đặt nào mà bạn thực hiện sẽ làm thay đổi trải nghiệm trình duyệt của bạn trên trang web/trang ứng dụng/ứng dụng này cũng như điều kiện truy cập vào các dịch vụ/chức năng nhất định yêu cầu sử dụng Cookie. Bạn có thể cho phép hoặc từ chối lưu Cookie trong thiết bị của mình và thay đổi cài đặt của thiết bị bất kỳ lúc nào. 

Nếu bạn đã chấp nhận việc ghi lại Cookie trong phần mềm trình duyệt của mình, các Cookie sẽ được lưu trong một khu vực dành riêng trên thiết bị của bạn. 

Nếu bạn từ chối lưu Cookie trong thiết bị hoặc nếu bạn xóa các Cookie được lưu, bạn sẽ không thể sử dụng một số chức năng cần thiết để thực hiện duyệt web trong một số khu vực nhất định của trang web/trang ứng dụng/ ứng dụng này. Nếu có, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào do hoạt động xuống cấp của trang web/trang ứng dụng/ứng dụng này do chúng tôi không thể lưu hoặc tham khảo các Cookie cần thiết cho hoạt động của trang web mà bạn đã xóa hoặc từ chối lưu. 

Bạn có thể cấu hìnhtrình duyệt của mình như thế nào? 

Hầu hết các trình duyệt chấp nhận Cookie theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể chặn các Cookie này hoặc yêu cầu trình duyệt gửi thông báo khi có một trang web cố ý cài đặt Cookie trên thiết bị của bạn. 

Vui lòng tham khảo menu trợ giúp của trình duyệt để định cấu hình Cookie theo sở thích của mình. 

Làm cách nào để bạn có thể cấu hình cài đặt bảo mật trong điện thoại thông minh/máy tính bảng? 

Bạn có thể thay đổi cài đặt bảo mật của điện thoại thông minh/máy tính bảng của mình. 

Vui lòng tham khảo trợ giúp hệ điều hành Android hoặc iOS để cấu hình quyền riêng tư và bảo mật theo sở thích của mình.