Thư viện hình ảnh y khoa

Thư viện hình ảnh y khoa của Servier cung cấp cho bạn hàng ngàn hình ảnh chi tiết y khoa được thiết kế chuyên nghiệp. Những hình ảnh chất lượng cao được phân loại theo chủ đề, tập hợp vào các tập tin Powerpoint. Từ đó, bạn có thể sao chép từng hình ảnh riêng lẻ và sử dụng phối hợp để làm thành bài thuyết trình Powerpoint hoặc để minh họa trong các báo cáo khoa học